Céramique de Mikawachi – Mikawachi-yaki – 三川内焼

Carte de situation du four de Mikawachi

Source des photos : @mikawachiyaki / @hiradoshouzan