Céramiste : Mike MARTINO マイク・マルティーノ de Gotanbayashi-gama 五反林窯

Utsuwa : 2 Petites coupelles – Mamezara – マメザラ

Style : “Karatsu-yaki” de type : Chosen Karatsu

Lieu : Karatsupots – Karatsu – Préfecture de Saga

Année : 2020

Localisation : Ville de Taku – Préfecture de Saga – Région de Kyūshū – Île de Kyūshū